به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۴

بیانیه ی نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت بیست و نهم اسفند
دیگربار با روز پایانی سال، خاطره ی بیست و نهم اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت در ایران، تجدید می شود. خاطره ای که در وجود هر ایرانی وطن دوست و با فرهنگ احساس سربلندی و غرور ملی را با شادمانیِ حاصل از فرارسیدن نوروز فرخنده همراه می سازد.
شست و چهار سال پیش دکتر محمد مصدق موفق شد با تصویب دو قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس که تا آنزمان همانند اهرم اِعمال قدرتِ دولت انگلیس در ایران عمل می‌کرد، آزادی و استقلال ایران از نفوذ و تسلط بیگانه بر صحنه ی سیاسی و اقتصادی کشور را به ملت ایران باز گرداند.

موفقیت مصدق در این مبارزه ی شگرف با نیرومندترین قدرت استعماری آنروز، با برخوداری وی از پشتیبانی گسترده ی ملت آگاهِ به منافع خویش و همچنین همراهی و همکاری و جانفشانی های بی‌دریغ زنان و مردان کشور و بالاخص شخصیت‌های فرهیخته ی سیاسی و فرهنگی و احزاب ملی متشکل در جبهه ی ملی ایران تحقق یافت.

مصدق مفهوم ملت را که در قانون اساسی تصریح شده اما در سالهای حکومت رضاشاه به فراموشی سپرده شده بود، زنده کرد. او ملت ایران را که در عصر دیکتاتوری ۱۵ ساله ی رضاشاه عملاً از عرصه ی سیاست بیرون رانده شده بود، دوباره وارد میدان کرد و همین اقدام وی باعث محبوبیتی بیش ازاندازه در میان قاطبه ی مردم شد. به قول مهندس احمد زیرک زاده: ''سرّ بزرگی و عظمت دکتر مصدق در رابطه او با مردم ایران است''.

مصدق همواره مردم را در جریان اقدامات خود قرار می‌داد و درتمام دوره ی نخست وزیری سخنرانی های خود و سایر مذاکرات مجلس را از رادیو به اطلاع عموم می رساند؛. امری که برای بسیاری از نمایندگان مجلس که به فراکسیون ملی تعلق نداشتند ناخوشایند بود و لذا با مخالفت آنان روبرو می شد.

جایگاه باطنی و واقعی مصدق در میان اقشار و طبقات ملت و مقام والای سیاسی او در افکار عمومی، یکی از علل تشدید بدخواهی ها و کین توزی های محمدرضاشاه و آیت الله کاشانی نسبت به وی شد. تا جائی که این دو، یکی در مقام سلطنت و دیگری در مرتبه ی رهبر سیاسی ـ مذهبی از توسل به هیچگونه توطئه علیه نخست وزیر محبوب ملت اِبا ننمودند و با شرکت در تمهید مقدمات کودتای ننگین ۲۸ مرداد برای همیشه مورد نفرت مردم حق شناس ایران قرار گرفتند.

دشمنان قسم خورده ی آزادی و استقلال ایران پس از اینکه از طریق توطئه ها و کارشکنی های دائمی برای مقابله ای کاری با مصدق و سقوط دولت او به نتیجه نرسیدند، راهی جز توسل به کودتای نظامی نیافتند. کودتایی که نقشه و برنامه اش توسط آنتونی ایدن و جان فاستردالس ریخته شد و با شرکت معدودی از افسران خود فروخته و خیانتکار وهمچنین یورش اوباش «تاج بخش» به خیابانها به اجرا در آمد.

شست ودوسال بعد از کودتا، در حالیکه مقامات رسمی انگلستان و آمریکا به دخالت خود در کودتای ۲۸ مرداد اذعان دارند و در اوضاعی که بسیاری از مقامات بلند پایه ی آمریکا همچون بیل کلینتون، مادلن اولبرایت، باراک اوباما و اخیراً سناتور برنی ساندرز از ملت ایران معذرت خواسته اند، سران و گردانندگان فاسد و ضد ایرانی  نظام جمهوری اسلامی با بی شرمیِ غیر قابل تصور، از یکسو دست وپا می‌زنند که خود را وکیل ملت ایران بنمایانند و بنام ملت اعاده ی حق کنند و از دیگر سو، بنا به  خصلت ضد ملی خود،  بیش از سه دهه است که راه همان ملت را برای حضور بر مزار مصدق، ابرمردی که در ۲۹ اسفند ۱۳۳۰ بنام ملت ایران بر قدرتمندترین دولت استعماری آنزمان پیروز شد، مسدود کرده اند.

تفاوت فاحش میان نیاز ملت به حضور در احمد آباد و قدردانی اش از مصدق با رفتار سخیف رهبر و مابقی عناصر رذل دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نمونه‌ای گویا از وجود شکاف عمیقی است میان ملت و نظام حاکم و نشانی است بارز از گسستگی پایدار میان مردم و حکومت.

همانطور که کین ستانیِ ۲۵ ساله ی شاه از مصدق در مردم ایران تأثیر معکوس گذاشت و دکتر شاپور بختیار در اولین فرصت دوران حکومت ملی خود و در زمانی که هنوز شاه در ایران بود به عنوان نخست وزیر و به نمایندگی ملت ایران برای ادای احترام و تجلیل از معلم بزرگ خود و رهبر نهضت ملی ایران بر مزار مصدق حاضر شد و در مقابل او سر تعظیم فرود آورد، به همان اندازه دشمنی و خصومت ۳۷ ساله ی جمهوری اسلامی با مصدق نیز بر تنفر ملت از حکام بی‌شرم کنونی افزوده و همه ی شواهد نشان می دهد که از هم اکنون خشم ملت ارکان بساط اینان را متزلزل ساخته است.

گسستگی پایدار میان مردم و حکومت در نظام فقاهتی چنان است که مردم همواره مِهر مصدق را در دل می پرورانند و یاد او را زنده می‌دارند در صورتی که بردن نام مصدق هربار همچون خاری بر چشمان بی بصیرت حکام جمهوری اسلامی می‌نشیند و لرزه بر پیکرشان می اندازد.

نهضت مقاومت ملی ایران ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ را همراه با همه ی ملیون ایران و همگی آزدایخواهان و طرفداران دموکراسی و استقلال برای ایران جشن می‌گیرد و با امید هرچه بیشتر برای تحقق اتحاد نیروهای ملی به منظور پیگیری مبارزه‌ای که باید دیر یا زود به برچیدن نظام توتالیتر مسلط بر ایران برسد، به پیشباز نوروز رفته با ذکر بیانات مصدق که حاوی قدردانی وی از ملت ایران در جریان نهضت ملی است، این یادبود خجسته را به پایان می‌رساند:

''هموطنان عزیز، یک اصل ثابت و تغییرناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هروقت با مشکلی روبرو می‌شود به منبع قدرت و سرچشمه ی لایزال نیروی ملت متوجه می‌گردد و موجبِ نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می گذارد.

محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پرافتخار اخیر ایران را هیچکس جز ملت شالوده گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدام‌های تخریبی یک‌صد و پنجاه ساله ی اجنبی و شبیخونی که حریف کهنه کار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را درهم شکسته و طومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد درهم پیچیده است.''

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران
شنبه، ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴
برابر ۱۹ مارس ۲۰۱۶