به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۴

میزان مشارکت مردم در انتخابات

آرایی که به صندوق ریخته نشد 
 فراگیرتر شدن عدم مشروعیت جمهوری اسلامی!

 با این همه هیاهو، میزان مشارکت مردم، طبق آنچه خود ستاد انتخابات کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده،۳۳ میلیون نفر است
و به زبان ساده‌تر مجموع حامیان سنتی جمهوری اسلامی، اصولگرایان، بسیجی‌ها و رهبران و حامیان جریان اصلاحات و دولت، روی هم تنها کمی بیشتر از نصف واجدین شرایط را به پای صندوق‌های رای کشاندند و ۲۱  میلیون نفر از واجدین شرایط تصمیم گرفتند به صندوق رای جمهوری اسلامی «نه» بگویند.  
آن‌چه مشخص است کسانی که حاضر نیستند در انتخابات غیردموکراتیک جمهوری اسلامی شرکت کنند نه تنها دیگر در اقلیت نیستند بلکه نسبت به هرکدام از دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب در اکثریت قرار گرفتند.

این چالشی است که در آینده   جمهوری اسلامی را وارد بحران‌های بزرگی خواهد کرد و حتی اگر در بدبینانه‌ترین حالت شرکت در انتخابات را به منزله تایید نظام ببینیم، جمهوری اسلامی با فاصله بسیار کم توانست در این انتخابات برای خود تاییدیه بگیرد.  

بله درست برعکس تصور بسیاری از   کارشناسان، نه تنها جمهوری اسلامی نتوانسته است با بحران مشروعیت خود مقابله کند بلکه هر روز شاهد فراگیرتر شدن عدم مشروعیت جمهوری اسلامی در میان اقشار مختلف مردم ایران (حتی به صورت خاموش یا منفعل) هستیم.

برگرفته از تقاطع