به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۵

دروغ که شاخ و دم ندارد

"آن مرد که دروغ گفتنش اشکال داشته رفته است" 
به خاطر داریم وقتی احمدی‌نژاد با وقاحت تمام به دوربین‌های تلویزیونی چشم می‌دوخت و دروغ می‌گفت، اصلاح‌طلبان یقه‌های خود می‌دریدند که ای ملعونِ دروغگو تو آبروی ما بردی!


احمدی‌نژاد روز را شب و شب را روز می‌خواند و همه از دروغ‌گویی او به ستوه آمده بودند اما دیری نپایید که با آمدن ظریف دیگر دروغ گفتن و انکار حقیقت اشکالی نداشت.

حالا دیگر اشکالی ندارد که با وقاحت کامل به دوربین نگاه کنی و وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی را انکار کنی.

خیال آقای وزیر راحت است چون اصلاح‌طلبان و اعتدالیون آماده‌اند به هر نحو ممکن رفتارها و گفتارهایش را توجیه کنند.

آقای وزیر حالا راحت‌تر از همیشه و وقیحانه‌تر از احمدی‌نژاد به دوربین زل می‌زند و از انتخابات آزاد و دموکراتیک در ایران می‌گوید.
او در پاسخ به سوال فیلیپ ویلیامز در مورد رد صلاحیت‌های گسترده می‌گوید ۶۰۰۰ کاندیدا برای نزدیک به ۳۰۰ کرسی یعنی یک انتخابات رقابتی و آزاد!

خبرنگاران و فعالانی که برای سلفی گرفتن با روحانی و هورا کشیدن برای آقای وزیر به صف شدند هرگز به اظهارات «مردی برای تمام فصول» اعتراض نخواهند کرد.

آقای وزیر شاید شما به خاطر نداشته باشید ولی ما خوب به خاطر داریم که با هر دروغ محمود احمدی‌نژاد، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، این جمله میرحسین موسوی را نقل می‌کردند که «ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که زل می‌زند توی دوربین و دروغ می‌گوید».

بله آقای وزیر! آن مرد که دروغ گفتنش اشکال داشت رفته است.

از فیسبوک تقاطع