به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۵

ترانه های ویژه تحویل سال

آهنگ حاجی فیروز / آهنگ سمنو 
عارف , سلی، فرامرز پارسی، نسرین، نلی و بتی. 


ترانه سرا:تورج نگهبان
آهنگ و تنظیم:ناصر چشم آذر آهنگ حاجی فیروز: عارف , سلی، فرامرز پارسی 

آهنگ سمنو با صدای عارف،سلی، فرامرز پارسی‌، نسرین، نلی و بتی. 

ترانه سرا:تورج نگهبان
آهنگ و تنظیم:ناصر چشم آذر