به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۵

در سوگ فرامرز بيانی

مهندس فرامرز بیانی 


مهندس فرامرز بیانی در تهران به درود حیات گفت

فرامرز بیانی یکی از مبارزان راه آزادی و استقلال ایران بود. 
بدون تردید، درگذشت وی ضایعه‌ی برای جنبش دموکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران است. 
ما دبیران پیشین کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه‌ی ملی) با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌ی او، اعضای جنبش بزرگ کنفدراسیون جهانی، و همه‌ی مبارزان راه استقرار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر در ایران، یاد این رفیق مبارزه را زنده می داریم.


 امروز با اندوه فراوان آگاه شدیم که دوست مشترک ما فرامرز بیانی دبیر سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در تهران به درود حیات گفت.
فرامرز بیانی یکی از اعضاء، فعالان و رهبران کنفدراسیون جهانی و عضو سازمان دانشجویان ایرانی در کارلسروهه در آلمان غربی بود. وی در سال 1347(1968) وظیفه دبیری کنفدراسیون جهانی در بخش تشکیلات را پذیرفت و در جهت پیشرفت و تقویت مبارزات کنفدراسیون جهانی فعالیت نمود. یک بار نیز در سال 1970 به دبیری موقت کنفدراسیون جهانی انتخاب شد.
فرامرز بیانی یکی از مبارزان راه آزادی و استقلال ایران بود. بدون تردید، درگذشت وی ضایعه‌ی برای جنبش دموکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران است. 
ما دبیران پیشین کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه‌ی ملی) با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌ی او، اعضای جنبش بزرگ کنفدراسیون جهانی، و همه‌ی مبارزان راه استقرار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر در ایران، یاد این رفیق مبارزه را زنده می داریم.

دبیران پیشین کنفدراسیون:
فریدون اعلم
کورش افطسی
منصور بیات زاده
محسن رضوانی
محمود رفیع
مجید زربخش
ناصر شیرازی
داود غلام آزاد
کاظم کردوانی
جابر کلیبی
فریدون منتقمی
سعید میرهادی
پرویز نعمان
بهمن نیرومند

جمعه، هیجده مارس 2016 /28 اسفند 1394