امروز در رشت این آئین نمایشی از خانه میرزا کوچک خان جنگلی آغاز می‌شود و سپس آوازخوانان و نوازندگان به خیابان‌های شهر می‌روند. 
تصاویر این گزارش تصویر مربوط به مراسم نوروزخوانی است که در روز دوشنبه ۲۴ اسفندماه در رشت برگذار شد. نوازندگان با نواختن سازهای سنتی، نوروزخوانان و زنانی را که مجمع خوراک‌های محلی را حمل می‌کردند، همراهی کردند.