به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۵

شجریان / شعر از مسعود عطائی

محمد رضا شجریان 

شجریان 

تو جاودانه شدی چون چکاوکی  بی باک
ازاینکه نام نهادی به خود"خس و خاشاک"

مکن شتاب، که خلقی در انتظار تو اَند
همیشه تشنه به آواز ِ  بی قرار تو اَند

بمان بخاطر صدها ترانه   بر لب من
بمان بخاطر اندوه و گریه ی  شب من

بمان بخاطر"مرغ سحر" ، " سرای امید "
بمان بخاطر پیروزی ی  پگاه ِ سپید

بمان بخاطر آوای   عارف   و   شیدا
بمان بخاطر آن  نغمه های بی همتا

بمان بخاطر   آزادی بشر  همه جا
بمان بخاطر صلح و صفا در این دنیا

بمان بخاطر آنان که  همنوای  تو اَند
همان کسان که یقین عاشق صدای تو اَند

دراز عمر تو بادا ، پُر از چکامه ، سرود
بمان بخاطر آواره عاشقت  "مسعود" 

                                   مسعود عطائی ۲۹ مارس ۱۶