به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۹۵

تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران


به مناسبت درگذشت مهندس فرامرز بیانی

با تأسف و تأثر فراوان با خبرشدیم که فرامرز بیانی  یکی از فعالین و رهبران جنبش دانشجوئی و جبهه ملی ایران در اروپا در دوران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧ درتهران درگذشت.
آشنائی بعضی از اعضای سازمان ما(سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق)، با او به بیش از ۵٠ سال قبل می رسید، که  مبارزات مشترکی در کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) و جبهه ملی ایران در اروپا، با یکدیگر داشتند.

ما درگذشت فرامرز بیانی را به فامیل محترم بیانی، بویژه خواهر محترم  آن زنده یاد، بانوفرزانه بیانی و تمام دوستان و آشنایانش تسلیت می گوئیم و صبرو شکیبائی برایشان آرزو می کنیم.
ما خود را درغم آنان شريک می دانیم.

گرامی باد خاطره فرامرز بیانی
۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ / ۱۹ مارس ۲۰۱۶
هيئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق