به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۶

مهستی - دلم تنگه

از آشیون دل کندن و رفتن که آسون نیست / در سینه عشق تازه  پروردن که آسون نیست 
دلم تنگه 

خونه پر از رنج سکوته وای دلم تنگه
گلهای باغچه پیش چشمم وای چه بی رنگه

گل توی گلدون باز دوباره داره میمیره
راه نفس رو بغض بیداد تو میگیره

روزی به چشم تو من بهترین بودم
عاشق ترین بودی عاشق ترین بودم

از آشیون دل کندن و رفتن که آسون نیست
در سینه عشق تازه  پروردن که آسون نیست

روزی به چشم تو من بهترین بودم
عاشق ترین بودی عاشق ترین بودم