به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۱۶، ۱۳۹۶

عکس/ چین، آلمان و دیپلماسی «پاندا»


 پکن دو پاندای بزرگ را به برلین فرستاد؛ حرکتی که از دیرباز نشانه دوستی محکم چین با کشور مقابل بوده است