به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۹۶

فاطمه کروبی به دیدار سیدهادی خامنه‌ای رفت

سیدهادی خامنه‌ای: حصر مایه تاسف نظام است

طی سال های پس از حصر رهبران جنبش سبز، سید هادی خامنه‌ای بارها برای دیدار و پیگیری موضوع حصر، به دیدار فاطمه کروبی رفته بود.

به گزارش سحام، خانم کروبی، روز گذشته در پاسخ به محبت و پیگیری های متعدد ایشان، متقابلا به دیدار سید هادی خامنه‌ای رفته است.

این نماینده سابق مجلس در این دیدار پیام سلام و سپاس آقای کروبی را به سید هادی خامنه‌ای رسانده و از طرف ایشان از اینکه همواره موضوع حصر را پیگیری کرده‌اند، تشکر نموده است.

سیدهادی خامنه‌ای نیز در سخنانی، حصر مهدی کروبی را که “از قدمای انقلاب بوده و سابقه بسیار خوبی پیش از انقلاب داشته و پس از انقلاب نیز از نزدیک ترین اصحاب امام بوده”، را مایه تاسف برای نظام دانسته است.

این عضور ارشد جامعه روحانیون مبارز حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مایه تاسف برای ساختار نظامی دانسته که با نام جمهوری اسلامی هنوز پا برجاست، اما بهترین افرادش را در حصر قرار می دهد.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، بیش از ۶ سال است که در حصر و حبس خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی بارها در نامه به شخصیت‌های حقوقی از جمله حسن روحانی و علی مطهری، خواستار پیگیری حقوق شهروندی خود و برگزاری دادگاهی علنی شده است.

اما رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی غیر قانونی و غیر شرعی همچنان از آزادی رهبران جنبش سبز،‌ سر باز می‌زند.