به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۱۱، ۱۴۰۰

ناگفته‌های حسین یزدی؛ مرد همیشه جاسوس!

 مستند دیدنی «برای وطنم ایران» 

 حسین یزدی
حسین یزدی، پسر مرتضی یزدی، از رهبران سابق حزب توده، که به جرم جاسوسی از حزب برای ساواک، سال‌ها در آلمان شرقی زندان بود، بعد از انقلاب به حزب مشروطه ایران پیوست. او در میان مشروطه‌خواهان و در حزب مشروطه ارج و احترام زیادی داشت، با پیام فرح دیبا برایش مراسم بزرگداشت گرفتند و در هنگام فوتش در بهمن ماه گذشته هم در رثا و تجلیل از او سنگ تمام گذاشتند.

 در مستند تازه‌ای که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آن را تهیه کرده‌اند، معلوم می‌شود که حسین یزدی از چند سال پیش مخفیانه با رژیم جمهوری اسلامی هم همکاری داشته و حضورش در میان مشروطه‌خواهان برای جاسوسی بوده است.

او می‌گوید که چه در جاسوسی از حزب توده و چه در جاسوسی از سلطنت‌طلبان انگیزه‌اش “حب وطن” بوده است