به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۴، ۱۴۰۰

خودسوزی استاد دانشگاه کاشان در اعتراض به عدم دریافت مطالبات

دکتر جواد صفری استاد شیمی بازنشسته دانشگاه کاشان، در اعتراض به مسئولین دانشگاه و وزارت علوم، در مقابل دانشجویان دانشگاه، اقدام به خودسوزی کرد، که به علت شدت سوختگی جان باخت. 

 دکتر صفری، استاد تمام شیمی دانشگاه کاشان ، مدتی قبل خود را بازنشسته نمود، تا بتواند با پاداش بازنشستگی بخش اندکی از مشکلات زندگی خود را ترمیم کند، اما علیرغم پیگیری های مکرر وی در دانشگاه کاشان، وزارت علوم و سازمان بازنشستگی ،با توجیه عدم وجود بودجه، از پرداخت مطالبات وی خودداری شد.


این مساله با توجه به مشکلات وی، به شدت او را خشمگین و تحت فشار قرار داد و سرانجام در اعتراض به این رفتار کثیف و شرم آور جمهوری اسلامی با نخبگان جامعه و اساتید دانشگاه، چهارشنبه ۲۹ دی در داخل دانشگاه کاشان و در مقابل چشمان دانشجویان، اقدام به خودسوزی کرده و جان خود را از دست داد تا لکه ننگ دیگری بر پیشانی مسئولین جمهوری اسلامی باقی گذارد.


رئیس دانشگاه کاشان، در واکنش ،صرفا به ارسال یک پیام تسلیت بدون ذکر علت فوت این استاد، بسنده کرده است!