به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۲۶، ۱۴۰۰

حمله رجب صفراف به نیوشا صارمی ، مجری ایران اینترنشنال و توهین او به مردم ایران

حمله رجب صفراف به نیوشا صارمی