به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۲۸، ۱۴۰۰

متلک اعتراضی بازنشتگان به عمو قالیباف

 

بازنشستگان تامین اجتماعی که روز یکشنبه در اعتراض به بی‌تفاوتی به وضعیت مستمری، معیشت و مطالباتشان مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند، با حمل یک بنر خطاب به رییس مجلس نوشتند: «عمو قالیباف! بودجه منو ساختی، پشت صحن انداختی، بازنشسته‌ها اومدن،‌ چی‌چی آوردن، قد خمیده، یخچال خالی»