به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۲۳، ۱۴۰۰

گفتگوی تلویزیونی بیژن فرهودی با ایرج پزشکزاد

خالق شاهکار دایی جان ناپلئون

گفتگوی تلویزیونی بیژن فرهودی با ایرج پزشکزاد