به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۲۱، ۱۴۰۰

فراخوان گزارشگران در محکومیت قتل بکتاش آبتین - همراه با اسامی آغازین!

 این جنایت بزرگ فراموش نخواهد گردید!

بکتاش آبتین شاعر, فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران که زندانی جمهوری اسلامی بود, درپی   مدتها محرومیت از درمان و انتقال به بیمارستان بدنبال ابتلا شدن! به بیماری کرونا و سهل انگاری عامدانه مسئولین نظام, در بیمارستان جان باخت. خبردردناکتر از آن است که سکوت و بی تفاوتی ما فعالین سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و هنری را در پی داشته باشد و لکه ننگی دیگر بر دامان خونین حاکمیت اسلامی است! بکتاش آبتین که بجرم دفاع از آزادی و مبارزه با سانسور در زندان جمهوری...

ادامه مطلب