به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۰، ۱۴۰۱

بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران

سرکوب و اعدام فرزندان بیگناه ملت دیگر مانع از شکست مفتضحانه‌ی

 ولایت فقیه نمی‌شود

مافیای رژیم تبهکار آخوندی بار دیگر با اعلام اجرای حکم ظالمانه‌ی اعدام محسن شکاری در روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه نشان‌داد که هنوز هم از عمق و معنای اعتراضات سه‌ماهه‌ی صدهاهزار زن و مرد ازجان‌گذشته‌ای که برای سرنگونی آن به میدان آمده‌اند چیزی نفهمیده‌است.


صدور چنین احکام فله‌ا‌ی اعدام به دست طلبه های بیسواد و گوش به فرمانی که بر کرسی مقدس قضاوت تکیه زده‌ا‌ند حتی در رژیم خونخوار استالین نیز سابقه نداشته‌ا‌ست.


این جانوران عصرحجری که معلوم نیست به چه دلیل ملت و کشور ایران را جهیزیه‌ی خود پنداشته‌اند همچنان در این پندار باطل بسرمی‌برند که گویا می‌توانند مانند گذشته با سرکوب و اعدام فرزندان ملت که چهل‌وچهارسال بر نفرت ملت از آنان افزوده است، پایه های لرزان قدرت خود را محکم کنند و باز هم چندصباحی به حکومت غاصبانه و ویرانگر خود ادامه‌دهند.


امروز دیگر هر کس که از اندکی خرد و هوشیاری بهره داشته‌باشد می‌داند که تشدید سرکوب جوانان معصوم کشور جز افزایش نفرت این ملت و استوارتر ساختن عزم او برای زدودن غده‌ی چرکین ولایت فقیه از تن جامعه‌ی ما ثمری نخواهد‌داشت.


این جماعت کودن که دائم زمین و زمان را به دشمنی علیه خود متهم کرده‌اند و می کنند هرگز قادر نبوده‌اند و نیستند که بفهمند ورشکستگی رژیم من‌درآوردی و عجیب الخلقه ی آنها در همه‌ی زمینه ها، از اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی و از پسرفت مهمترین صنایع کشور یعنی صنایع نفت و گاز گرفته تا تخریب منابع آبی و محیط زیست، تنها و تنها نتیجه‌ی ناکارآمدی و عدم صلاحیت مطلق آنان، یعنی در بیسوادی، فساد و حرص و طمع آنها و در یک کلام : در حقارت خود آنان بوده و، نه جوانان جان برلب‌رسیده‌ی معترض و نه حتی قدرتهای خارجی کمترین مسئولیتی در این شکست مفتضحانه‌ی آنان ندارند.


ملت ما امروز بهتر از هر زمان دریافته که این ناهنجاری تاریخی و اجتماعی کشور که همچون غده‌ی سرطانی بر جسم جامعه‌ی ایرانی مسلط شده باید یک بار برای همیشه از بیخ‌وبن برکنده‌شود تا مردم ما بتوانند به حیاتی سالم و همراه با پیشرفت و بهروزی دست‌یابند.


اشرار حاکم بر کشور بدانند که دوران شرارت های آنان به پایان رسیده و در زمانی نه چندان دور ملت بیدار ایران دولت موقت ملی را برای همراهی و هم‌پشتی با قیام ملی کنونی تشکیل خواهدداد و با تسخیر یکایک عرصه‌های اعمال قدرت دولتی یکی پس از دیگری، به کمک مردم و نخبگان ملت، تومار بساط ستمگری آنان را درهم‌خواهدپیچید.


شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر قانونی مشروطه‌ و نخستین و بزرگترین چالشگر جمهوری اسلامی چهل سال پیش این پایان اجتناب ناپذیر و خفت‌بار را برای حکومت اشرار پیش‌بینی‌کرده‌بود و امروز ما ادامه دهندگان راه او به ملت خود، ملتی که پیش‌بینی داهیانه‌اش را عملی‌می‌کند، می‌بالیم.


همانگونه که بختیار پیش‌بینی کرده‌ و به ما آموخته بود، ایران فردا، ایران دموکراتیک، یعنی ایران حاکمیت ملت بر ملت و جدایی دین از حکومت خواهدبود، یعنی تنها رژیم شایسته‌ی ملتی که صدوشش سال پیش اولین انقلاب دموکراتیک آسیا را برپاداشت و هنوز نیز پیشروترین ملت های آسیای غربی بشمارمی‌رود.


پیش بسوی دولت موقت ملی. 

ایران هرگز نخواهدمرد

پنجشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱

نهضت مقاومت ملی ایران