به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۱، ۱۴۰۱

کاریکاتور برای محسن شکاری ، مانا نیستانی

 برای محسن شکاری

 مانا نیستانی