به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۱۵، ۱۴۰۱

اصفهان سعادت آباد / نجف آباد

  اصفهان سعادت آباد  / نجف آباد اصفهان در دومین روز اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان