به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۷، ۱۴۰۱

کلاه گشادی که پوتین حقه باز، در میانه انقلاب مردم، بر سر خامنه‌ای خوش خیال گذاشت!!!


خامنه‌ای خوش خیال!!!