به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۶، ۱۴۰۱

مصاحبه کوتاه صدا و سیما با مجیدرضا رهنورد ، او را قهرمان رنسانس ایران کرد!!

مصاحبه کوتاه صدا و سیما با مجیدرضا رهنورد ، او را قهرمان رنسانس ایران کرد!!