به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۴، ۱۴۰۱

گزارش اختصاصی؛ خامنه‌ای اشتری را توبیخ کرد

  بحران روحی شدید در نیروی انتظامی

mpm.jpgمنابع خبری ایران اینترنشنال گفته‌اند علی خامنه‌ای به تازگی حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی را به خاطر نقش ناکارآمد او در ماه‌های گذشته با لحنی بسیار تند توبیخ کرده.

یک منبع در داخل نیروی انتظامی گفته بحران روحی شدید به صفوف پلیس سرایت کرده است.

گزارشی از مجتبا پورمحسن

***