به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۱۴، ۱۴۰۱

افشای نقش مجتبی خامنه‌ای در حمایت از سرکوب

بازداشت ۱۱۵ نظامی به دلیل پیوستن به مردم

افشای نقش مجتبی خامنه‌ای