به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۳، ۱۴۰۱

تعلیق و ممنوعیت از تحصیل شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و شریف تهران

 پیش از این 12 تن از دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان حکم اخراج و 80 نفر دیگر از آنها حکم تعلیق دریافت کرده‌ بودند

«خبرنامه امیرکبیر»، نشریه داخلی دانشگاه امیرکبیر تهران خبر داد که شماری از دانشجویان بدون‌ برگزاری کمیته انضباطی تعلیق و به دانشگاه ممنوع الورود شده‌اند.


این خبرنامه، جمعه دوم دی گزارش داد که ریاست دانشگاه از ورود بسیاری از دانشجویان به خوابگاه و استفاده آنها از امکانات دانشگاه نیز ممانعت به‌عمل آورده است.


در این گزارش آمده که در یک مورد نیروهای حراست در ساعت 8 شب به خوابگاه یورش برده و چند دانشجو را به زور از خوابگاه اخراج‌ کردند.


هادی نوبهاری، مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف نیز از صدور 33 حکم بدوی برای دانشجویان معترض این دانشگاه خبر داد.


نوبهاری در این خصوص گفت: «حدود 300 شکایت به کمیته انضباطی واصل شده که در حال بررسی است. تا به حال 33 حکم بدوی صادر شده و هنوز احکام هیئت تجدیدنظر صادر نشده است.»


این مقام دانشگاه شریف احکام صادرشده را شامل مواردی از قبیل «تذکر کتبی، توبیخ کتبی، ممنوعیت از تحصیل به مدت یک تا 2.5 سال به صورت تعلیقی» عنوان کرد.


پیشتر با افزایش اعتراضات دانشجویی و پیوستن آنها به خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت و وزارت علوم، تحقیقات و فناری ایران، با وضع قوانین سخت‌گیرانه جدید، «آیین‌نامه انضباطی دانشجویان» را بروزرسانی کردند.


مواد 38، 43 و 44 این آیین‌نامه، برگزاری هرگونه اجتماع علیه جمهوری اسلامی و یا دیگر اقدامات اعتراضی از جمله شعارنویسی و پخش اعلامیه در دنیای مجازی و واقعی را جرم‌انگاری کرده است.


آزادی‌های سیاسی نیز در آیین‌نامه جدید محدودتر شده و بر اساس ماده 39، 41 و 42 عضویت دانشجویان در تشکل‌های سیاسی بسیار محدود شده است.


بر اساس تبصره 2 ماده 32 این آیین‌نامه، تشکیل هرگونه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای 100 نفر نیز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی نیاز دارد.


در همین رابطه، 12 تن از دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان حکم اخراج و 80 نفر دیگر از آنها حکم تعلیق دریافت کرده‌اند.


خبرگزاری «هرانا» نیز گزارش داد از آغاز اعتراضات سراسری جاری در 26 شهریور تا روز جمعه 2 دی دست‌کم‌ 656 دانشجو توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.


طبق گزارش مذکور، در جریان اعتراضات کنونی 144 دانشگاه در سراسر کشور شاهد تجمعات اعتراضی دانشجویان بوده است.