به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۴، ۱۴۰۱

صدروزگی انقلاب مردم و هشدار وحشتناک خودی ها به خامنه ای


صدروزگی انقلاب مردم و هشدار وحشتناک خودی ها به خامنه ای ...