به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۹

 میرحسین موسوی و مهدی کروبی
حذف یارانه ها در شرایط کنونی نگران کننده است

روز چهارشنبه، 1 دیماه (22 دسامبر)، سحام نیوز، گزارش کرد که روز گذشته، میرحسین موسوی به طور سرزده به منزل مهدی کروبی، دبیرکل حزب، رفت و دو طرف، پس از ابراز تاسف از تلفات انفجار اخیر در چابهار، درباره مسایل روز کشور از جمله نتایج اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تبادل نظر کردند. 
براساس این گزارش، آقایان کروبی و موسوی با توصیف طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک حرکت اساسی اقتصادی، خواستار اجرای کارشناسی این طرح در جامعه شدند و پیاده کردن آن را در شرایط کنونی باعث نگرانی خواندند.
این دو رهبر مخالف دولت گفتند که در حالی که کشور با تحریم های شدید بین المللی مواجه بوده و گرفتار رکود و تورم شدید و نرخ بیکاری بالای 30 درصد در بسیاری از مناطق است، "اجرای این طرح باری است که فشار آن بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه" وارد خواهد شد.
براساس این گزارش، آقایان موسوی و کروبی از تعطیلی هر روزه کارخانه ها، ناتوانی واحدهای صنعتی در پرداخت حقوق کارکنان، بیکاری کارگران، نبود امنیت سرمایه گذاری، فرار سرمایه ها و فقدان رقابت در بخش خصوصی به عنوان مشکلات دیگر ایران در حال حاضر سخن گفتند و افزودند که "همه اینها، آینده تاریکی" را برای اقتصاد کشور رقم زده است.
آنان با انتقاد از اینکه دولت تمایلی به شنیدن اظهار نظر کارشناسان ندارد، گفتند: "باید فضایی در جامعه پدیدار شود که کارشناسان اقتصادی، سخنشان را بی پرده بگویند، نه اینکه با آنان برخورد شود."