به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۹

      داریوش
گل زیره
لالا لالا گل مریم / شکسته حرمت آدم
شدیم آواره عالم / چرا تشنه بخون هم
لالا لالا گل زیره / بابات دستاش بزنجبره
میگه هرگز نگو دیره / که هرروز روز تقدیره