به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۹

بهاره هدايت و مهديه گلرو، اعتصاب غذا کردند
کلمه: اين دو فعال دانشجويی زندانی همزمان با اعتصاب غذا، ممنوع‌الملاقات شده‌اند و به همين خاطر اطلاع دقيقی از وضعيت آنها در دست نيست. اين گزارش حاکی است بهاره هدايت از سه روز پيش در اعتصاب غذا بوده و مهديه گلرو هم از امروز به او پيوسته است.
بهاره هدايت به ۹ و نيم سال زندان و مهديه گلرو نيز به ۲ سال زندان محکوم شده است. اين دو دانشجو در آستانه ۱۶ آذر پيامهايی خطاب به دانشجويان منتشر ساخته بودند. اين دو دانشجو در آستانه ۱۶ آذر پيامهايی خطاب به دانشجويان منتشر ساخته بودند.