به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۹

به یاد آر
که تنها دستاوردِ کشتار
جُل‌پاره‌ی بی‌قدرِ عورتِ ما بود
(احمد شاملو)