به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۹

 اعراب "جولين آسانژ" موسس ويکی ليکس را 
شخصيت سال ۲۰۱۰ می دانند
برخلاف انتخاب اخير مجله تايم که "مارک زاکربرگ" بنيانگذار فيس بوک را به عنوان شخصيت سال ۲۰۱۰ انتخاب کرد،
نتايج يک نظرسنجی جديد در يک پايگاه الکترونيکی معتبر جهان عرب نشان می دهد: ۷۸ درصد از اعراب "جولين آسانژ" موسس ويکی ليکس را شخصيت سال ۲۰۱۰ می دانند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پايگاه خبری المحيط در آخرين نظرسنجی خود اين سوال را از کاربران خود مطرح کرده است: آيا جولين آسانژ موسس ويکی ليکس را که اخيرا بر افکار عمومی جهان تاثيرگذار بوده، شخصيت برتر و چهره سال ۲۰۱۰ می دانيد؟
بر اين اساس، بيش از ۷۸ درصد از کاربران اين پايگاه الکترونيکی موسس ويکی ليکس را شخصيت سال ۲۰۱۰ دانسته و البته ۱۸ درصد ديگر با اين مسئله مخالف بوده اند. تا کنون در اين نظرسنجی بيش از ۸۰۰ نفر شرکت داشته اند.
خاطر نشان می شود، آسانژ و زاکربرگ بنيانگذاران دو پايگاه الکترونيکی ويکی ليکس و فيس بوک هستند که البته آسانژ اخيرا با انتشار اسناد سری و محرمانه خبر ساز شده اما زاکربرگ با ايجاد يک شبکه اجتماعی پويا در جهان وب تحولی بزرگ را به وجود آورده است.