به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۹

فراخوان برای آزادی نسرین ستوده
  "ژان-فرانسوا ژولیار"، دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز، "فرانسوا کانتیه"، رئیس سازمان وکلای بدون مرز و  شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح با صدور یک اطلاعیه ضمن اشاره به تشدید موج سرکوب اصحاب رسانه و فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دعاوی و مدافع آزادی شدند.  
بر اساس این اطلاعیۀ مطبوعاتی که در صدمین روزبازداشت نسرین ستوده و همزمان با اعتصاب غذا و وضعت وخیم جسمانی او منتشر شده است، نسرین ستوده از نظر جمهوری اسلامی سه جرم دارد و این سه جرم "استوار ماندن بر باورهای خویش"، "وکیل مدافع حقوق بشر" بودن و داشتن "شجاعت انتقاد از حکومت اسلامی" است.
امضا کنندگان این اطلاعیه، مبارزۀ نسرین ستوده را مبارزۀ خود و همگان دانسته و تأکید کرده اند که باید جامعۀ جهانی و همۀ شهروندان را به تلاش برای نجات جان او واداشت.
در بخشی دیگر از این اطلاعیه، بر این نکته انگشت گذاشته شده است که شماری دیگر از بازداشت شدگان نیز در اعتصاب غذا به سرمیبرند و حال شماری از آنان از جمله محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستند ساز، چنان وخیم است که به بیمارستان منتقل شده اند.
در پایان این "فراخوان برای آزادی نسرین ستوده" می خوانیم هیچ سرکوب و زندانی نمی تواند جامعۀ شهروندی جوان ایران را که نسرین ستوده یکی از سخنگویان آن است، از حرکت به سوی آینده باز دارد.