به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۳، ۱۳۸۹

      لیلا فروهر
کریسمس مبارک
تقدیم به هموطنان ارمنی به مناسبت کریسمس