به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۳، ۱۳۸۹

    هشدار شدیداللحن حسین شریعتمداری،
 نماینده خامنه ای، به مراجع تقلید

سحام : در پی دیدار جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با مراجع عظام تقلید و دلجویی مراجع از این خانواده ها، نماینده رهبری در موسسه کیهان، سرمقاله چهارشنبه اول دی کیهان را تماما به این مسئله اختصاص داده و آورده است “جمعی از اعضای خانواده فتنه گران زندانی، با مراجعه به بیوت برخی از مراجع عظام و دروغ بافی درباره شرایط زندان و ادعای بی گناهی بازداشت شدگان، علیه جمهوری اسلامی و مردم شریف و پاکباخته آن دست به سیاه نمایی می زنند.” 
شریعتمداری سرمقاله خود را همراه با توصیه های موکدی می کند و به علمای تراز اول شیعه هشدار می دهد “سؤال این است که چرا برخی از مراجع عظام و محترم- فقط برخی از آنها که محترمند و نه برخی دیگر که نه مرجع هستند و نه قابل احترام- وارد این بازی شده و در این بازی دشمن ساخته، چه بخواهند و چه نخواهند، آب به آسیاب دشمنان اسلام ریخته اند؟!
شریعتمداری نوشته است:  «فتنه گران در جريان فتنه ۸۸ که بازداشت برخی از آنان را در پی داشت، به طور آشکار و بدون کمترين پرده پوشی، با بهايی ها، سلطنت طلبان، منافقين، مارکسيست ها و تمامی گروه ها و جريانات تروريستی و مخالف اسلام و نظام ائتلاف کرده بودند. آنها مطابق اسناد غيرقابل انکار موجود، نسخه کودتای مخملی و برگرفته از صهيونيست ها نظير جرج سوروس، جين شارپ، مايکل لدين و... را دنبال می کردند. مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس، با صراحت از فتنه ۸۸ و سران فتنه حمايت مالی، تبليغاتی و تدارکاتی داشتند. تا آنجا که شيمون پرز از فتنه گران با عنوان «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران» ياد کرد، نتانياهو، آنان را سربازان اسرائيل ناميد که به نمايندگی از رژيم صهيونيستی با جمهوری اسلامی ايران درگير شده اند، اوباما، حمايت از فتنه گران را يکی از اصلی ترين محورهای استراتژيک آمريکا برای مقابله با اسلام و نهضت های اسلامی ناميد.»
شریعتمداری ادامه می دهد:
«سال ۱۳۵۷ و در هفته های پايانی رژيم آمريکايی شاه، سيدجلال الدين تهرانی که با ترفند آمريکايی ها به عنوان «رئيس شورای نيابت سلطنت»! انتخاب شده بود برای ملاقات با حضرت امام - رضوان الله تعالی عليه- به پاريس رفت. حضرت امام(ره) درباره اين ملاقات می فرمايند؛ «به او گفتم، تا استعفا نکنی من با تو ملاقات نمی کنم و او هم استعفا کرد».