به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۹

       نیلوفر زارع
پیامدهای حذف یارانه گندم؛ نان گران شهروندان نگران

 چند روزی است از صف های طولانی مقابل نانوایی ها خبری نیست. در تهران کاهش مشتری برای نان به حدی محسوس است که صدای اعتراض برخی نانواها درآمده است. کاهش مشتری برای نان نتیجه افزایش قیمت آن پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست. نگرانی شهروندان از این است که این افزایش قیمت به تنگ تر شدن بیش از پیش سفره هایشان بیانجامد و فقر و گرسنگی را در جامعه به شکلی تصاعدی بالاببرد. از آنجا که نان غذای اصلی بخش عمده خانوارها در ایران به شمار می رود شوک قمیت آن اثرات روانی قابل ملاحظه ای نیز در پی خواهد داشت و به ناگزیر ریاضت اقتصادی را در خانواده ها حکمفرما خواهد کرد.