به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۹

نيروی هوايی آمريکا سايت نيويورک تايمز و گاردين را فيلتر کرد
ساير نشريات مهم غير آمريکايی که مسدود شده اند، اشپيگل آلمان، گاردين بريتانيا و لوموند فرانسه هستند.  
 نيروی هوايی آمريکا دسترسی به سايت اينترنتی رسانه های مختلف از جمله نيويورک تايمز و گاردين را در شبکه کامپيوتری خود فيلتر کرده چون آنها اسناد محرمانه ديپلماتيک افشا شده توسط ويکی ليکس را منتشر کرده اند.
ژنرال تونی تونز، يکی از سخنگويان نيروی هوايی آمريکا گفت بيش از بيست و پنج سايت اينترنتی در کامپيوترهايی که به شبکه اينترنتی نيروی هوابی متصل هستند، مسدود شده اند و از طريق شبکه کامپيوتری نيروی هوايی آمريکا قابل مشاهده نيستند.
اين ممنوعيت که با هدف جلوگيری از دسترسی به اطلاعات محرمانه به اجرا درآمده است، شامل رايانه های شخصی اعضای نيروی هوايی آمريکا نمی شود.
خانم تونز گفت اقدام اخير توسط لشگر 24 نيروی هوايی که فرماندهی آن با ژنرال ريچارد وبر است، به اجرا درآمده است. اين لشگر مسئول جنگ سايبری و امنيت کامپيوترهای نيروی هوايی آمريکاست.
اقدام لشکر 24 مورد تائيد وکلای نيروی هوايی آمريکا بوده است. نيروی دريايی و ارتش آمريکا گفته اند از اين اقدام پيروی نمی کنند.
خانم تونز گفت: "اگر سايتی اين اسناد را مجددا منتشر کند ما آن را مسدود می کنيم."
او گفت که نيويورک تايمز تنها روزنامه مهم آمريکايی است که سايت آن در کامپيوترهای نيروی هوايی فيلتر شده است.
ساير نشريات مهم غير آمريکايی که مسدود شده اند، اشپيگل آلمان، گاردين بريتانيا و لوموند فرانسه هستند.
ژنرال تونز گفت که لشکر 24 نيروی هوايی آمريکا به طور معمول دسترسی اينترنتی به سايت هايی که محتوای نامناسب دارند، از جمله اطلاعات محرمانه مانند آنچه ويکی ليکس منتشر کرده است را مسدود می کند. اکنون از طريق کامپيوترهای نيروی هوايی امکان ورود به اين سايت ها نيست.
اواخر ماه نوامبر سايت ويکی ليکس هزاران پيام محرمانه ديپلماتيک آمريکا را افشا کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری ها، مقامات کاخ سفيد در آمريکا اوايل ماه دسامبر به کارمندان دولت و پيمانکاران دولتی رسما تذکر دانند که اجازه ندارند بدون مجوز امنيتي، اسناد محرمانه مانند پيام های منتشر شده توسط ويکی ليکس را حتی روی کامپيوترهای شخصی خود در منزل مطالعه کنند.
نيويورک تايمز در واکنش به مسدود شدن سايتش در کامپيوترهای نيروی هوايی آمريکا بيانيه ای صادر کرده و گفته "جای تاسف است که نيروی هوايی تصميم گرفته اجازه ندهد اعضای اين نيروها به طور شخصی به اين اطلاعات که تقريبا همه در جهان آن را می توانند بخوانند، دسترسی داشته باشند."

منبع:
بی بی سی