به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۹

اطلاعیۀ
نهضت مقاومت ملی ایران
نهضت مقاومت ملی ایران کشتار هموطنان بی گناه در چابهار بدست مشتی جنایتکار را بشدت محکوم میکند.
جمهوری اسلامی بجای کوشش در رفع مشکلات مردم سیستان و بلوچستان و عدم اعمال فشار به هموطنان سنی مذهبمان، منطقه را به پایگاه نظامی وامنیتی خود تبدیل نموده و از این طریق زمینه را برای سوءاستفاده نیروهای افراطی فراهم کرده است و بصورت غیر مستقیم در وقوع چنین جنایاتی شریک است.

ایران هر گز نخواهد مرد
پنج‌شنبه ۲۵ آذر ۱٣٨۹
۱۶ دسامبر ۲۰۱۰