به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۹

  فریبرز رئیس دانا
دولت در تنگناهای شدید اقتصادی افتاده است
لایحه حذف یارانه ها باید کنار رود