به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۹

سال نو میلادی بر مسیحیان جهان مبارک  Happy New Year
تزیین یک خرگوش در ویترین فروشگاهی در یوکوهاما ـ ژاپن
 به مناسبت سال 2011 که طبق تقویم چینی سال خرگوش است