به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۹

برگذاری تجمع اعتراضی در برابر سفارت
 جمهوری اسلامی در شهر وین
روز ۲۳ دسامبر تجمع اعتراضی در پشتیبانی از تحصن خانم شیرین عبادی و شش نفر از مبارزین جنبش زنان در مقابل سازمان ملل در ژنو جهت آزادی نسترین ستوده برگذار شد.
در این روز در عین حال میز اطلاع رسانی از سوی نسل آزادیخواه ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به همین مناسبت برگذار شد که با پشتیبانی این گروه ها همراه شد.
شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر خانم نسرین ستوده و پخش فیلم در مورد وقایع بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸، ضمن اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله خانم نسرین ستوده و آقای دکتر ابراهیم یزدی شدند. در این برنامه همچنین گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر و بخصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران پس از انتخابات ۸۸ به زبان فارسی و آلمانی داده شد.
این مراسم با پخش سرود ای ایران پایان یافت.