به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۹

       سحر مفخم           

که تو باید باشی، تا ببینی ثمر جهدت را
مدرسه فمینیستی: پدیده دستگیری وکلا در سیستم قضایی ایران موضوع جدیدی نیست شیرین عبادی، محمدعلی دادخواه ، عبدالفتاح سلطانی ، محمد اولیایی‌‌‌فرد، ناصر زرافشان و خلیل بهرامیان نیز پیش از این به جرم دفاع از موکلین خود و بنابه دلائل واهی راهی زندان شده‌‌‌اند. به‌‌‌موجب قوانین بین‌‌‌المللی وکلا دارای مصونیت قضایی در امر دفاع هستند اما ظاهراَ این مصونیت در ایران به باد فراموشی سپرده شده است. مؤخرترین مورد دستگیری یک وکیل در ایران

 «نسرین ستوده» است که در روز سیزده شهریور ماه امسال (1389) به دادسرای اوین احضار و پس از آن، بازداشت شد.