به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۹

محکوميت محمد رسول‌اف، فيلمساز، به شش سال حبس تعزيریحکم محکوميت «محمد رسول‌اف» مبنی بر شش سال حبس تعزيری به اتهام اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام صادر شده است.
ميرزازاده وکيل مدافع رسول‌اف نيز با تائيد صدور حکم محکوميت موکلش از سوی دادگاه بدوی به ايسنا گفت: به رای صادره در مهلت مقرر اعتراض خواهيم کرد.
وی افزود:‌ در حال حاضر آقای رسول‌اف فيلمی در دست ساخت دارد که در مرحله اخذ مجوز از وزارت ارشاد است.