به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۹

     حسین اسدی
آقای احمدی نژاد
از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید
داستان سرایی های آقای احمدی نژاد دربارۀ "هدفمند کردن یارانه ها" بی شباهت بکار مردی نیست که برساحل دریای خزرنشسته بود و کاسه ماستی بدست داشت و قطره قطره ماست را بدریا میریخت. عابری دلیل اینکاررا ازاو سؤال نمود، مرد جواب داد که مشغول درست کردن دوغ است، عابر گفت که با یک کاسه ماست نمیتوان آب دریا را بدوغ تبدیل کرد و مرد جواب داد خودم هم میدانم که نمیشود ولی اگربشه، چه خواهد شد!
قطار ماستی را که آقای احمدی نژاد در دست دارد پولی است که ابتدا به امام زمان بخشیده تا با بَرکت شود، وقراربراین است که اگر کم آوردند که از هم اکنون اثرات آن پیداست، بقول آقای اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز کمبود را بحساب امام زمان گذاشته و احیاناً برای امام پرونده سازی نمایند. دوغ خیالی که آقای احمدی نژاد بجهت رفع مشکلات ساختاری جامعه قولش را میدهد و خودش هم میداند که عملی نیست، کسب ۳۰ هزار میلیارد تومان عایدی جدید است و بکمک آن میخواهد دنیایی نو بسازد که ادعاهای زیر بخشی از آنند:
- افتخاری برای همه ملت كسب كند كه همه تا ابد به آن افتخار كنند فقر و تورم ریشه‌كن گردد و اقتصاد شكوفا شود وهمبستگی و دلبستگی بیش‌تر شود.
- با دادن رایانه ۱۶۰ هزار تومانی به خانواده های چهار نفره ای که دارای درآمد متوسط میان ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان در ماه است را خوشبخت نموده، و آنها را که حداقل هزینه‌ها را دارند و عملاً آب، برق و گازی مصرف نمی‌كنند!! بتوانند گوشت و میوه بخرند، به بهداشت و سلامت خود برسند و خانه خود را نونوار كنند.
- با افزودن به قیمت انرژی و بالا بردن مخارج تولید، رفتار اقتصادی مردم ایران را متحول نموده اقتصاد ایران را اقتصاد اول دنیا نموده و قیمت تمام شده صنایع را بسطحی رساند که بتوانند با قیمت‌های جهانی رقابت كنند!
- با اعطای وام با سود صفر درصد یك میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها بسازد وهمه مردم شهرنشین را صاحب مسکن سازد. دو میلیون خانه روستایی که هنوز نوسازی نشده است را نوسازی نماید وجوانان روستایی را هم خانه‌دار نماید.
- تمام پروژه‌های نیمه تمام در بخش صنایع را كامل نماید.
- با ساخت ١۲ هزار كیلومتر راه‌آهن جدید ظرفیت راه آهن را ۲۵ درصد افزایش دهد وهفت هزار و پانصد جاده شوسه بسازد.
- ایران را درعرض پنج سال به كشورهای پیشرفته رساند. کشوری که جوانان بیكار نداشته، و همه بیمه تكمیلی و بیمه طلایی داشته باشند.
دروغ و فریب مردم در جمهوری اسلامی گرچه سنتی بقدمت این نظام دارد، و خمینی با قول آب مجانی و برق مجانی حتی قبل از تشکیل نظامش به مردم دروغ گفت وآنان را فریب داد، ولی دروغ گویی ها وفریبکاری های آقای احمدی نژاد داستان دیگری است که حتی در درون همین نظام هم به ندرت میتوان نظیر آنرا یافت. او که قبل از انتخابش با ادعای آوردن پول نفت برسر سفره ها بخشی از مردم را فر یب داد، و در دوران ریاستش بر قوه اجرائیه بارها اعلام نمود که رهبران سایر کشورهای جهان برای رفع مشکلاتشان بسراغش میآیند. اکنون دروغهایش رو شده و مجبور است اذعان نماید که پس از شش سال ریاستش بر قوه مجریه هنوز خانواده های چهار نفره ای در این مملکت وجود دارند، با درآمدماهیانه بین ١۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان که حتی قادر به استفاده از ابتدایی ترین وسائل زندگی یعنی آب، برق و گاز نیستند. او ادعا میکند که با دادن رایانه ای به مبلغ ۱۶۰ هزار تومان میخواهد برایشان شرایطی بوجود آورد که ازاین پس آنان بتوانند گوشت و میوه بخرند، به بهداشت و سلامت خود برسند و خانۀ خود را نونوار كنند.درحالیکه بنابر گفتۀ رئیس ‌کمیسیون اجتماعی مجلس میانگین خط فقر در ایران ۵۰۰ هزارتومان و در تهران حدود ۹۰۰ هزار تومان است و آقای احمدی نژاد هم حتماً از آن مطلعند.
آقای احمدی نژاد برای رفع کسری بودجۀ دولت خود، عمدتاً بسراغ کسانی رفته است که زندگی روزانۀ خود را تاکنون هم با زحمت زیاد وبا حداقل امکانات میگذرانند، چه توصیه اش به " از ما بهتران " این است که " كسی كه در منزل خود استخر دارد هر روز آب استخر خود را گرم نكند، بگذارد هفته‌ای یك بار تا مملكت آباد شود."
گران شدن کالاهای ضروری همچون نان، آب و برق بر خلاف ادعای آقای احمدی نژاد نه تنها این بخش از جامعه را قادربخرید گوشت و میوه نخواهند کرد، بلکه امکان خرید نان خالی را هم برای آنان و خانواد هایشان مشکلتر مینماید. به نوشته تار نمای کلمه :
"جالب‌تر از همۀ اینها، قیمت آرد است که تاکنون به صورت یارانه‌ای و با قیمت ۷۵ ریال در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گرفت، اما قیمت جدید آن ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان تعیین شده است که به معنای افزایش چهل برابری قیمت آن است.با این حال، دولت به نانوایان هشدار داده که فعلاً حق افزایش قیمت را ندارند و در صورت گران شدن نان، با آنها برخورد می‌شود! احمدی نژاد هم در مصاحبه تلویزیونی دیشب خود از اهدای چهار هزار تومان یارانه‌ی نقدی اضافی به مردم بابت افزایش قیمت نان خبر داده بود؛ چهار هزار تومانی که اگر تقسیم بر چهل (نسبت افزایش قیمت آرد) شود، می‌توان آن را به معنای تحویل یک نان صد تومانی به هر ایرانی (در ماه)دانست!"
یکی دیگر از اقلامی که در زندگی این قشر و هم چنین اقشار متوسط جامعه موُثر است، اثرات بالا رفتن قیمت انرژی بر زندگی مردم است. دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی با اشاره به داده‌های بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس یاد‌آوری می‌کند " که بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی برَغم مبلغ اندکی که به حساب مردم ریخته می‌شود، هزینۀ کل خانواده را ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا می‌برد."
با وجود چنین شرایطی و فشاری که از طریق بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری حاصل ازانجام این طرح به مردم و بخصوص اقشار کم درآمد جامعه وارد میگردد، صحبت آقای احمدی نژاد که از "افتخاری برای همه ملت .. كه همه تا ابد به آن افتخار كنند فقر و تورم ریشه‌كن و اقتصاد شكوفا شود و همبستگی و دلبستگی بیش‌تر شود." چیزی جز فریب بزر گی نیست که آقای احمدی نژاد دوباره در پی آنست.
ادعای دیگر احمدی نژاد مبنی بر اینکه " با افزودن به قیمت انرژی و بالا بردن مخارج تولید، رفتار اقتصادی مردم ایران را متحول نموده اقتصاد ایران را اقتصاد اول دنیا نموده و قیمت تمام شده صنایع را بسطحی رساند که بتوانند با قیمت‌های جهانی رقابت كنند!"، حرفی است که اگر ازادعای او در ارتباط با پیدا شدن حلقۀ نور بدور سرش شگفت انگیزتر نباشد، کمتر از آن نیست، چه ما تابحال شنیده بودیم که با پائین آوردن مخارج تولید میتوان کالایی را در بازار قابل رقابت با کالاهای مشابه نمود، ولی شاید این هم نتیجه بررسی های همه جانبه و مهندسی شده آقای احمدی نژاد است که با افزایش ۶۰ درصدی (انرژی باضافه کار) مخارج تولیدی یک کالا میتوان آنرا بسطحی رساند که توان رقابت در بازار بین المللی را داشته باشد.
آقای احمدی نژاد بجای اینکه به توصیۀ اقتصاددانان گوش دهد که چنانکه آقای دکتر احمد علوی بیان میدارد: « توافق عمومی میان اقتصاددانان این است که بهبود وضع دهک‌های پایین به توان‌بخشی نیاز دارد. باید از راه اشتغال، آموزش و ساختارهای عمرانی سطح زندگی این گروه را بالا برد و فاصله طبقاتی را کم کرد. اعانه چیزی به آنها اضافه نمی‌کند.» قیمت های کالاهای ضروری مردم چون آرد و انرژی را به سطح قیمت های بین المللی رسانده بدون اینکه بقول یکی از هموطنان: "وضعمان هم به كوری چشم امریكا و انگلیس و استكبار جهانی روز بروز بهتر میشود. اگه خدای ناكرده به مفسد اقتصادی متهم نشویم خدمتتان عرض میکنم كه مرحمت فرموده حق و حقوقمان را هم به قیمتهای جهانی پرداخت فرمایید. راستی از اینكه مرحمت فرموده چهارهزار تومان بابت نان شب به حساب واریز مینمایید بسی مشعوف شدیم. دیگر بابت نان شب پیش عیال خجل نخواهیم بود! زیاده عرضی نیست..."
آقای احمدی نژاد دراین کاراز فرهنگ گداپروری، فرهنگ معمول در جمهوری اسلامی استفاده نموده و میخواهد با پخش پول مسا ئل ساختاری جامعه را حل نمایید و این همان کاسۀ ماستی است که او بدریا میریزد و انتظار دوغ شدن آب دریا را دارد، او آگاه است که هم اکنون بیش از ١۰ میلیون مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و با گران شدن قیمت ها در آینده تعداد بازهم بیشتری به این صف خواهند پیوست. او آگاه است که بطور متوسط حدود ۲۰ درصد و در جاهایی بیش از ۳۰ درصد از کارگران ایران بیکارند و بخشی از آنان هم که شاغلند بایستی ماهها برای دریافت حقوق معوقۀ خود انتظار کشند. سیاست درهای بازاو باعث گردیده است که بازارهای ایران پر از کالاهای بنجل چینی، ترکی و...... گردد، حاصل این سیاست همان است که ما هر روز شاهد ورشکستگی واحد صنعتی جدیدی میگردیم.
آقای احمدی نژاد دست شما و نظام جمهوری اسلامی پیش مردم ایران رو شده است، مردم دیگر از وعده های طلایی شما و سایر مسئولین جمهوری اسلامی که سرابی بیش نیستند خسته شده، از طلا بودن انقلاب شما و نظام شما پشیمان گردیده اند. بنابراین مرحمت فرموده آنها را مس کنید و تا دیر نشده مملکت را بصاحبان اصلی آن یعنی مردم واگذار نمایید.

حسین اسدی
دوم دیماه ۱۳۸۹ برابر با ۲٣ دسامبر ۲۰۱۰