به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۰

محمد اولیایی فرد، پس از تحمل یک سال حبس آزاد شد


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی:
محمد اولیایی فرد، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی پس از تحمل دوره یک ساله حبس خود از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، محمد اولیایی فرد به بهانه مصاحبه در مورد وضعیت یکی از نوجوانان محکوم به اعدام به یک سال حبس محکوم شد. 
آقای اولیایی فرد یازدهم اردیبهشت ماه سال گذشته و پس از جلسه ای که با ریاست دادگاه انقلاب تهران در دفتر وی داشت، در راهروی دادگاه انقلاب تهران، به بهانه گذراندن محکومیت یک ساله اش به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.
وی علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی و بیماری حاد، بنا بر نظر مسئولان امنیتی و قضایی و بدون امکان استفاده از مرخصی دوران حبس یک ساله خود را در زندان اوین سپری کرده و امروز بیست و نهم فروردین ماه از زندان آزاد شد.