به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۰

   فرامرز اصلانی
اگه یه روز بری سفر

اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه 


به دل میگم کاریش نباشه
بذاره درد تو دوا شه
بره توی تمومه جونم
که باز برات آواز بخونم