به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۰

بازگشت منشور حقوق بشر کوروش


نیل مك گریگور مدیر موزه بریتانیا که برای بازپس گیری فرمان حقوق بشر کوروش کبیر به ایران سفر کرده است روز شنبه و در آیین پایان نمایشگاه منشور کوروش کبیر در ساختمان موزه ملی ایران شرکت کرد.
مدیر موزه بریتانیا در سخنرانی خود پیرامون منشور کوروش کبیر گفت: «سند فوق‌العاده‌ای است كه نشان‌دهنده‌ی مدارا و احترام به ادیان و مردم مختلف است و اهمیت آن امروزه بیش از پیش نمایان شده است. این موارد بخشی از پایه‌های اصلی امپراطوری هخامنشی بود و امروزه نیز بخشی از میراث ماندگار جهانی است.»
مدیر موزه بریتانیا که در موزه ملی ایران سخنرانی می کرد افزود: «ما مطلع شدیم كه شمار زیادی از دانش‌آموزان و بازدیدكنندگان از سراسر ایران توانستند از این نمایشگاه دیدن كنند كه این مایه‌ی خرسندی است.»