به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۰

دو هفته است از محمد سیف زاده خبری نیست 

گزارش ها از ايران حاکيست که محمد سيف زاده، وکيل مدافع حقوق بشر و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، از دو هفته پيش ناپديد شده است و هيچ اطلاعی از وضعيت او در دست نيست.
آقای سيف ‌زاده به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به خاطر تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و۱۰ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر ايران توسط تعدادی از وکلا و مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۱ تأسيس شد که رياست آن را شيرين عبادی بر عهده دارد. 
مرضيه نيک آرا، وکيل مدافع محمد سيف زاده، در مورد گزارش های انتشار يافته در مورد او می گويد:
"تقريبا دو هفته می شود که ما از آقای سيف زاده خبری نداريم. خانواده ايشان فکر می کردند احتمال دارد حکم قطعی شده باشد و برای اجرای حکم برده باشند. اما تحقيق کرديم و متوجه شديم اين طور نيست و حکم هنوز قطعی نشده است."
"اين حکم کاملا غيرقانونی صادر شده است. البته من با رئيس دادگستری ملاقاتی داشتم و پرونده را به شعبه تجديد نظر ارجاع دادم. به شعبه تجديد نظر هم رفته ام و از آنها تقاضا کرده ام، اما به هيچکدام از دلايل ما رسيدگی نکردند.
اتهام اصلی آقای سيف زاده، تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر است. تقاضای تاسيس اين کانون از ماده ۱۰ قانون احزاب انجام شده بود و مراحل رسيدگی به تقاضا طی شده و اساسنامه و مرامنامه آن تاييد شده بود. فقط زمانی که می خواستند پروانه را صادر کنند وزير عوض می شود و اين پرونده مسکوت می ماند. "
"ما هيچ خبری از وضعيت آقای سيف زاده نداريم و نمی دانيم کجا هستند و اين باعث نگرانی خانواده ايشان است و مستاصل شده ايم که کجا دنبال ايشان بگرديم."