به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۰

خروج فاطمه کروبی از زندان خانگی، برای درمان


فاطمه کروبی بعد از ۷۱ روز تحمل بازداشت و حبس خانگی جهت پیگیری امور درمانی از حبس خارج شد.
به گزارش خبرنگار سحام نیوز، فاطمه کروبی که مدت هاست با ممانعت نیروهای امنیتی برای پیگیری درمان خود روبرو بوده است، سرانجام پس از ۷۱ روز توانست برای انجام معاینات پزشکی از حبس خانگی خارج گردد.
وی به همراه همسرش مهدی کروبی از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است بدنبال درخواست مشترک آقایان کروبی و موسوی برای انجام راهپیمائی در جهت حمایت از قیام های مردمی آزادیخواهان مصر و تونس، نیروهای امنیتی از صبح ۲۱ بهمن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را در کنار همسرانشان در حبس خانگی قرار دادند .
حضور پرشور مردم در تجمع ۲۵ بهمن موجب خشم حاکمیت و یورش نیروهای امنیتی به منزل دو رهبر معترض شد و حصری که از روزها قبل از آن آغاز گردیده بود به بازداشت و زندان خانگی تبدیل شده است.