به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۰

سازمان ملل متحد خواستار تحقيقات مستقل

درباره حمله به اردوگاه اشرف شد


یک روز پس از آن که سازمان ملل متحد از مرگ ۳۴نفر در حمله روز نوزدهم فرودين ماه نيروهای عراقی به اردوگاه اشرف خبر داده بود، ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر این سازمان، خواستار انجام تحقيقات مستقل درباره این حمله شد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پيلای روز جمعه در این باره گفته است: «نيروهای عراقی به خوبی از خطرات انجام چنين عملياتی در اردوگاه اشرف آگاه بودند.»
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرده است: «هيچ عذر احتمالی برای اين تعداد تلفات قابل پذيرش نيست. باید تحقيقات کامل، مستقل و شفاف در اين باره انجام شود و کسی که مسئول استفاده از زور بيش از اندازه بود، باید تحت تعقيب قضايی قرار گيرد.»

بر اساس گزارش‌ها، سحرگاه روز جمعه نوزدهم فروردين نيروهای امنيتی عراقی به اردوگاه اشرف حمله کردند و سازمان مجاهدين خلق می گويد در اين حادثه ۳۰۰ نفر نيز زخمی شده اند.

سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد در جريان حمله نيروهای عراقی به اردوگاه اشرف ۳۴ نفر کشته شده اند و ساعاتی پس از انتشار اين خبر علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، گفت، اين افراد توسط نيروهای گارد سازمان مجاهدين خلق به قتل رسيده اند.
علی الدباغ همچنين از تحقيقات مستقل دولت عراق در اين خصوص خبر داد.

ناوی پيلای در ادامه گفته است، در حالی که جزييات بيشتری در خصوص حمله به اردوگاه اشرف در حال روشن شدن است، «مشخص است که ۳۴ نفر در اردوگاه اشرف کشته شده اند، که بيش از هفت زن در میان کشته شدگان قرار دارند.»
به گفته ناوی پيلای علت مرگ بيشتر کشته شدگان اصابت گلوله است و تعدادی نيز به علت برخورد خودرو با آنها کشته شده اند.
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین خواستار یافتن راه حلی دراز مدت برای ساکنان اردوگاه اشرف شد.
ناوی پيلای گفت: «من می دانم اين (مجاهدين خلق) يک گروه ستيزه‌گر با يک تاريخ پيچيده است، ولی اين که اجازه دهیم آنها در ان اردوگاه بپوسند، هرگز راه حلی نيست.»
ناوی پيلای اضافه کرده است: «خيلی روشن است که آنها نمی توانند به ايران برگرددند و در عراق در خطر هستند، راه حل احتمالی انتقال آنها به کشور سوم است.»

اردوگاه اشرف، واقع در نزديکی شهر بعقوبه در ۸۰ کيلومتری شمال بغداد است و در دوران جنگ ايران و عراق ساخته شده است. نيروهای سازمان مجاهدين خلق در اواسط دهه ۱۳۶۰ به عراق رفته تا در کنار نيروهای عراقی با نيروهای ايران جنگ کنند.
پس از حمله نيروهای آمريکا به عراق و سقوط صدام حسين، رييس جمهور سابق عراق، آمريکا ساکنان اين اردوگاه را خلع سلاح کرد و کنترل اين اردوگاه را در اختيار گرفت.
در سال ۲۰۰۹ آمريکا کنترل اين ارودگاه را به نيروهای عراقی واگذار کرد و عراق نيز متعهد شد از استرداد اجباری ساکنان اين اردوگاه به ايران خودداری کند.
پس از سقوط صدام حسين و روی کار آمدن دولت جديد در عراق، بسياری از عراقی‌هايی که در دوران صدام در ايران عليه صدام فعاليت می‌کردند به قدرت رسيدند و خواستار اخراج مجاهدين خلق بودند.