به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۰

تهدید فرمانده ی سپاه علیه «منافقین جدید»!

فرمانده ی کل سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری فارس از اوج گیری «نفاق جدید» و مقاومت های بزرگی در آینده علیه حکومت خبر داد.

جعفری فرمانده سپاه تاکید کرد که شکاف در حکومت رو به گسترش است و گفت:
جریان انحرافی یعنی کسانی که از مسیر اصولگرایی منحرف شدند و البته ما تعارف می‌کنیم که به آنها جریان انحرافی می‌گوییم اما هرچه جلوتر می‌رویم و زاویه این انحراف با مسیر اصلی انقلاب بیشتر می‌شود، عمق این شکاف نمایان‌تر خواهد شد و همین باعث می‌شود که آنها از درک صحیح انقلاب و پیامدهای آن در سطح منطقه عاجز باشند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به موضع‌گیری وزیر خارجه امریکا در خصوص حوادث منطقه گفت: این تحلیل‌های جریان انحرافی نیز به نفع امریکا و اسراییل و شبیه همان تحلیل مذبذبی است که خانوم کلینتون به عنوان وزیر خارجه امریکا از حوادث منطقه می‌کند.

وی هدف اصلی ایران اسلامی را معرفی صحیح اسلام و ارزش‌های اسلامی به دنیا عنوان کرد و افزود: اینکه جریان انحرافی در داخل تحلیل دیگری بکند و این اراده الهی را که بعد از تلاش و مجاهدت‌های سی ساله انقلاب در قالب خیزش‌های منطقه نمود پیدا کرده، منتسب به امریکا بداند، عمق فاجعه انحراف است و کسی که چنین تحلیلی داشته باشد قطعا مخالف انقلاب است و در آینده همین جریان در مقابل انقلاب اسلامی خواهد ایستاد.

فرمانده سپاه با اشاره به جنبش سبز مدعی شد: جریانات قبلی از نظر مردم تمام شدند و دست آنها برای ملت رو شده اما جریان انحرافی جدید با سر دادن شعارها و بکارگیری ترفندهای جدید قصد رویارویی با انقلاب را دارد و این جریان در آینده به طور قطع به مقابله با انقلاب بلند خواهد شد.

فرمانده کل سپاه در خصوص پیش‌بینی اینده این جریانات انحرافی نیز با بیان اینکه این جریان پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، تاکید کرد: البته اینها در آینده حتما شکست خواهند خورد اما اینکه این اتفاق چطور و با چه حوادثی همراه باشد، معلوم نیست.

عضو شورای عالی امنیت ملی در خصوص اینکه این جریان انحرافی امروز پشت سر برخی افراد محبوب در جریان اصولگرایی مواضع خود را دنبال می‌کند، گفت: یکی از مهمترین تفاوت‌های این جریان و فتنه آینده با گذشته این است که جریان انحرافی جدید خودش را پشت یک چهره موجه، مقبول و محبوب مردم پنهان کرده و البته اینکه چطور این اتفاق افتاده و چرا این شخصیت‌های اصلی و محبوب اجازه می‌دهند جریان باطل از آنها سوءاستفاده کنند نیز طبیعی نبوده و یک موضوع خارج از روال است.